Hafif, Güvenli, Çevreci

Ar-Ge

Ar-Ge
Merkezi

Yeşilova Holding 2015 tarihli Bilim Sanayi Bakanlığı'ndan onaylanmış bir Ar-Ge merkezine sahiptir. Ar-Ge departmanında çalışan ancak Holding'e bağlı farklı firmalarımız üzerinde istihdam edilmiş olan araştırmacılarımız, Holding'e geçerek tek çatı altında toplanmış ve Holding Ar-Ge merkezi yapılandırılmıştır. Ar-Ge merkezinde; Ar-Ge ofis, laboratuvar ve prototip üretim atölyesi bulunmaktadır. 

Yeşilova Holding şirketleri için, gelişen modern teknoloji ve yenilikleri, yeni ürün ve proseslerine uyarlayan Yeşilova Ar-Ge Merkezi, Holding şirketleri içinde sürekli gelişimin değişmez odak noktasıdır. 

Yeşilova Holding Ar-Ge, geleceğin şekillenmesinde rekabetin değil iş birliğinin ön planda olduğuna inanır. Üniversiteler, profesyonel platformlar ve sanayi kuruluşları ile iş birlikleri yaparak yeni ürün ve proseslerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Müşterileri ile stratejik çözüm ortağı olarak çalışan Yeşilova Ar-Ge, gelecekte doğabileceği öngörülen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yapar. Alternatif ham madde kaynakları ile yeni ürün ve malzeme geliştirme çalışmalarını bu kapsamda şekillendirir. 

Ar-Ge merkezimiz, çok hızlı değişen ve gelişen günümüz şartlarında belirlediği ürün ve teknoloji yol haritası çerçevesinde stratejik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak Holding şirketlerinin yenileşim rüzgarından maksimum seviyede faydalanmasını amaçlamaktadır.

Ar-Ge<br>Merkezi

Faaliyetler

» Otomotiv ana sanayilerinde stratejik co-design partner olarak yeni ürün geliştirme çalışmaları

» Raylı sistem sektöründe uluslararası stratejik partner olarak ürün geliştirme çalışmaları

» Alüminyum enjeksiyon ve ekstrüzyon malzemeler üzerinde yapılan özel malzeme geliştirme çalışmaları

» Geniş analiz metotları ve yazılımlar kullanarak doğrulama çalışmaları

» Yetkin laboratuvarları ile malzeme doğrulama çalışmaları

» Gelişmiş test yetkinlikleri ile ürün doğrulama çalışmaları

» Otomotiv ve raylı sistem sektörlerine yönelik olarak tasarlanmış test cihazları

» Alüminyumun içinde bulunduğu sektörlere yönelik tasarım çalışmaları

» Savunma ve havacılık sektörleri için alternatif malzeme geliştirme çalışmaları

» Güneş enerjisi sektörüne yönelik taşıyıcı üst yapı geliştirme çalışmaları

Yeteneklerimiz

Ar-Ge Merkezi yeteneklerini sektörde en çok tercih edilen yazılım ve ekipmanlar ile birleştirerek müşterilerine çözüm sağlamaktadır. Bu çerçevede tasarım ve analiz programları, sanal ve fiziksel doğrulama ekipmanları ile tüm talepleri karşılayabilmektedir.
Tasarım

Tasarım

 • » Catia
 • » Unigraphics (UG)Analiz

Analiz

 • -Altair Hyperworks
  • » RADIOSS
  • » Hyperform
  • » Hyperxtrude
  • » Optistruct
  • » Motion Solve
  • » Click2Cast
 • -ANSYS
  • » Ansys Mechanical
  • » Ansys Fatique Module
 • » CATIA Kinematic
 • » Magma High Pressure Die CastingTest

Test

 • • Metalografik Testler (Mikroyapı analizi)
  • » Mekanik Testler(Brinell, Vickers, Rockwell, Sertlik Testleri, Çekme-Basma Testi)
  • » Boyutsal Doğrulama Testleri(CMM - 3D Ölçüm)
  • » Xenon Testi, Klimatik kabin Testleri, Etüv, Nem
  • » Kabini Testleri
  • » Statik Yük Testleri
  • » Ömür Testleri
 • • Boya Testleri;
  • » Renk, Parlaklık, Kalınlık ölçümü
  • » Su, Nem, Kimyasal, Sıcaklık Dayanım Testi
  • » Yapışma Tayini Testleri, Kalem Sertliği(çizilme testi), Korozyon
 • • Eloksal testleri
  • » Kalınlık Ölçümü, Emici Kuvvet Kaybı
  • » Korozyon, Nem, Alkali, Isı Dayanımı
  • » Xenon Testi, Klimatik kabin Testleri, Etüv, Nem
 • • Metalografik Kaynak Ölçümü
 • • Sıvı Penetrasyon Uygulamaları
 • • Eloksal-Yaş Boya ve Toz boya Tesisi Banyo Analizleri
 • • Sızdırmazlık Testleri
 • • Radyografik Analiz(X/R)
 • • Spektrometrik Analiz