Yeşilova Ar-Ge Merkezi Başarılarını Yenileri İle Taçlandırıyor

2018 yılı ikinci yarısında sürdürülebilirlik ve katma değerli çözümler yaklaşımı ile yeniden yapılanmaya giden Yeşilova Ar-Ge Merkezi, geçmişten gelen köklü araştırma ve inovasyon kültürünü yeni başarılar ile taçlandırmaya devam ediyor.

2019 yılı itibariyle üçüncü yılını dolduran Yeşilova Ar-Ge Merkezi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Patent başvuru ve tescil sayıları ile yayın ve makale sayılarının artırılması, tamamlanmış Ar-Ge projelerinin ticarileşmesi ve şirket adına değer yaratması, lisansüstü istihdama daha fazla önem verilmesi, iş birliği ağlarının genişletilmesi ve ortaklı projelerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarına daha fazla ağırlık veren merkez, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın beklentileri hem de Yeşilova Ar-Ge Merkezi vizyonu doğrultusunda 2019 yılında hem Bursa Uludağ Üniversitesi ile hem de Bursa Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na başvuru gerçekleştirdi.

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Bu program ile nitelikli doktora öğrencilerini uzun dönem staj programına alarak doktora eğitimleri tamamlandığında Yeşilova Holding ve bünyesindeki şirketlerde uzun yıllar katkı vermesini sağlamayı amaçladıklarını ileten Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova “Yaptığımız protokol ile hem başarılı öğrencilerimizin sanayiye entegrasyonunun sağlanmasını, hem de Bakanlığımızın beklentilerinin karşılanmasını amaçlıyoruz. Holdingimizin ayaklarının yere daha sağlam basması açısından sanayi ve üniversite iş birliği büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezimizin göstermiş olduğu çalışmaları çok önemsiyorum” dedi.

REKABET AVANTAJINI UZUN VADEDE KORUYACAĞIZ

Ürün geliştirme, sanal analiz ve proje birimlerinin yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet hakları, inovasyon ve teşvik mekanizmaları için koordinasyonu sağlayan profesyonel ekipleri bünyesine katan Yeşilova Holding Ar-Ge Merkezi; bilimsel faaliyet araçlarını kullanarak, geçmişten gelen tecrübeyi, modern çağın dinamikleri ile harmanlayıp müşterilerine sadece ürün üreten değil, nitelikli ürünler ile katma değerli hizmet ve mühendislik sunmaya da başladı. Sadece maliyet odaklı stratejiler ve rutin üretim faaliyetleri ile küresel pazardaki rekabet avantajını sağlamanın sürdürülebilir olmasının zorluğuna değinen Yeşilova Ar-Ge Merkezi Müdürü Gökhan Tekin, grubun, bakanlık, TEYDEB, EUREKA ve H2020 gibi çeşitli Ar-Ge fonları ve 2019 yılındaki faaliyet gösterilen ürün gruplarındaki yeni patent başvuruları ile rekabet avantajını uzun vadede korumayı hedeflediğini belirtti. Pazarın değişen dinamiklerine cevap verebilmek için, nitelikli, farklı düşünen, uluslararası projeleri yönetebilecek insan kaynakları yapılanmasına gidildiğini de aktaran Tekin “Start- Up firmaları, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile eşgüdüm içerisinde teknolojik dönüşüm, malzeme, proses projelerindeki kazanımlarının müşteriler ile ortaklı yürütülen çalışmalarda değere dönüştürülüyor. Bu kapsamda gerek yazılım ve donanım gerekse nitelikli insan kaynakları ile insan odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde bu dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Özellikle alüminyum üreticileri içerisinde üstün nitelikli mühendislik sunabilen bir tedarikçi durumuna geldik. Tüm bu faaliyetlere yönelik teknoloji yol haritası ve stratejik planlar çerçevesinde yayılan hedeflerimiz ile süreçlerimizi koordine ediyoruz ve bu faaliyetlerin çıktısı olarak yüzde 55’e varan ihracat oranları ile ticari hayatımıza devam ediyoruz” şeklindeki açıklamalarıyla gelecek yıllarda küresel ekosistemde güçlenen iş ortaklığı stratejilerini ve aranan tedarikçi olma vizyonunun korunacağının altını çizdi.

Yerli ve yabancı iş ortakları ve müşterileri ile mevcut sistemlerini daha hafif, daha fonksiyonel alüminyum ürünlere çevirmek üzerine toplantılar yaptıklarını da sözlerine ekleyen Tekin “Bu toplantılarda salt üretici ve proses tasarlayıcısı statüsünde değil, aynı zamanda ürün tasarlayıp, mühendislik hizmeti satabilen noktada kendimizi konumluyoruz. 2019 yılı içerisinde ana sanayilerin elektrikli araçları için motor beşiği, torpido traversi ve batarya taşıyıcı ürünler tasarladık ve bu sayede “Full Service Supplier” olarak yeni projeler aldık. Yine sektörde bilinen diğer ana OEM’ler ile gerek Ar-Ge gerekse ticari projelerde batarya taşıyıcı sistemler, çarpışma yönetim sistemleri ve şasi parçaları geliştirmek üzere iş birliği içerisindeyiz. Ayrıca araçların yapısal parçalarında fonksiyonellikten ödün vermeden daha hafif ve üstün nitelikli ürünler geliştirmek üzere yüksek mukavemetli, katlanabilir alaşım geliştirme ve farklı malzemelerin lazer, sürtünme karıştırma kaynağı, mekanik birleştirme gibi yöntemlerle montajlanabilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarımız bulunmakta” açıklamalarında bulundu.

TAYSAD Ar-Ge Çalışma Gruplarında 2019 yılında aktif roller üstlenerek görev aldıklarını da aktaran Tekin konuşmasına şunları da ekledi: “Her grupta en az bir arkadaşımız grup faaliyetlerine katılım gösterdi. İş birliği ve etkileşim açısından bize olumlu katkıları oldu. Proje partnerleri bulmak olsun; fikri ve sınai mülkiyet haklarından, Ar-Ge test süreçlerine kadar birçok ortak probleme ortak çözümler yaratma kapsamında faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Bununla birlikte 2019 yılında çalışanlarımıza ulusal ve uluslararası konferanslarda yayın ve bildiri sunma fırsatı yarattık. Bu organizasyonlar hem yaptığımız çalışmaların tanıtımı hem de firma imajımıza olumlu katkı sağladı.”

GELECEK YILLARA DAHA BAŞARILI ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

2019 yılında 3 adet yeni patent başvurusu, 2 adet ulusal ve 7 adet uluslararası bildiri ve sözlü sunum, 3 adet ulusal ve 2 adet uluslararası yeni proje başvurusu yaptıklarını da ileten Gökhan Tekin, “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nda en çok proje fikri veren Ar-Ge Merkezi Ödülü’nü aldıklarını da ileterek bilgi birikimlerini artıklarını ifade etti. Ortaya çıkardıkları tüm bu faaliyetler ve Ar-Ge çalışmaları neticesinde gelecek trend ve yeni teknolojilerine cevap verebilir hale gelmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Tekin; kazanılmış dersler, inovasyon, fikir üretme ve proje yönetim süreçlerini çağın gerekliliklerine uyacak şekilde revize ettiklerini ileterek 2019 yılında aldıkları sonuçların gelecek yıllardaki başarıların ilk adımları olacağını vurguladı.