Kariyer Yönetimi

İlgi alanları ve yetenekleri kapsamında tüm çalışanlarımızı destekliyor, Kariyer Yönetimi planlamalarımız ile gelecekte varmak istedikleri noktaya birlikte ulaşmayı hedefliyoruz.

İşe Alım Süreci

Yeşilova Holding şirketlerinde temel prensip doğru işe doğru insan kaynağını yerleştirmek üzerine kuruludur. İşe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, Yeşilova Holding değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

 

Açık pozisyonlarımız için web sitemiz üzerinden ya da Kariyer.net üzerinden ilan yayınlanır, uygun adaylar görüşme için davet edilir. Görüşme süreçleri şu şekilde ilerler;

 

 

Performans Yönetimi

 

Yeşilova Holding’de uygulanan performans yönetim sisteminin en önemli amacı çalışanlarımızın yetkinliklerini en üst noktada geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır. Performans yönetim sisteminde, Yeşilova Holding’in stratejilerine göre hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda çalışanların ulaşmaları beklenen hedefleri ve yetkinlikleri yıl sonunda ölçülür. Çalışanlar ile yöneticiler arasında gözlemlenen performansa ilişkin ara dönem ve yıl sonu geri bildirim toplantıları düzenlenir ve bu toplantılarda gelişim planları hazırlanır. Bu gelişim planları yıl içinde izlenir. Performans sürecinin çıktıları eğitim ve gelişim, yetenek yönetimi, ücret yönetimi ve gibi diğer kritik insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır.

 

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

 

Yeşilova Holding çalışanlarının görevlerini verimli, keyifli bir şekilde yaparken mesleki, kişisel gelişimlerini yükseltmek için tüm şirketlerimizde eğitim planlamaları yapılmaktadır. Eğitimlerin içeriği pozisyonun gerekleri ve performans değerlendirmeleri sonucu çıkan ihtiyaçlarla şekillenmektedir. Oluşturulan eğitim planları çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Yetenek Yönetimi

 

Yetenek Yönetimi sistemi çalışanlarımızın başarılı yönlerini ve gelişmeye açık noktalarını ortaya koymak ve buna dönük gelişim planları hazırlamayı amaçlamaktadır. Düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları planlama toplantıları ile şirketlerin ihtiyaçları ve çalışanların kariyer gelişimlerini esas alan terfi ve yatay ilerleme olanakları belirlenmektedir.

 

Ücretlendirme

 

Yeşilova Holding’de ücret sistemi temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluk, zorluk derecesi ile beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alır.