Sosyal Sorumluluk

Yeşilova'da Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurum olarak benimsediğimiz kültür ve değerlerimizin ışığında ülkemizin çevresel ve toplumsal ihtiyaçlarına katkı sağlamanın kurumsal bir gereklilik olduğu inancını taşıyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizle hem doğaya olan borcumuzu ödemeyi hem de ait olduğumuz topluma fayda sağlamayı ana ilkelerimiz arasında görüyoruz.


Yeşilova <br> Ormanı

Yeşilova
Ormanı

Yeşilova Holding tabiatta var olan muhteşem dengenin milyarlarca yılda meydana geldiğinin fakat buna rağmen insanoğlu tarafından çok hızlı bir şekilde tahrip edildiğinin bilincindedir. Bu bilinçle hareket eden Yeşilova Holding bütün üretim tesislerinde gerekli olan arıtma önlemlerini alarak doğaya zarar verebilecek hiçbir atığın doğaya karışmasına izin vermemektedir.

Paydaşlarımız ile yürüttüğümüz ortak projemizde Bursa’da bir Yeşilova Ormanı oluşturmaktayız. Tüm Holding şirketlerimizin çalışanlarının katılımlarıyla birlikte her yıl düzenli olarak ağaç dikim töreni yaparken Can Alüminyum’da doğan üretim firelerimizi de ağaçlandırma projesine fon yaratmak amacı ile değerlendiriyoruz. Can Alüminyumdan yapacağınız her alışverişinizde doğanın korunması için siz de katkıda bulunmuş olabilirsiniz.

Üniversite
Bursları

‘Genç nesil hem şirketlerimizin hem de ülkemizin geleceğidir.’ Gelişmiş ülkelerin kalkınmışlığı sahip olduğu şirketlerin başarısıyla doğru orantılıdır. Şirketlerin başarısı da sahip oldukları nitelikli insan kaynağına dayanmaktadır. Eğitimli işgücünün oluşturduğu sinerji, katma değerin oluşturulmasındaki önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu bilinçle hareket eden Yeşilova Holding şirket çalışanlarının üniversitede eğitim alan başarılı çocuklarına eğitim destek bursu sağlamaktadır.

Endüstriyel<br>Tasarım Yarışması

Endüstriyel
Tasarım Yarışması

Yeşilova Holding ağırlıkla alüminyumdan oluşan günlük hayattaki bir ihtiyacı karşılayan yeni ürünlerin geliştirilmesi için endüstriyel tasarım yarışmaları düzenlemektedir. Bu yarışmalar, farklı platformlarda ve içeriğine bağlı olarak farklı kitlelere yönelik yapılabilmektedir. Güncel yarışmalarla ilgili bilgiler bu sayfa üzerinden yayınlanacaktır.